Taropak 2008

Na cztery dni, od 15 do 18 września 2008, Poznań zmienił się w międzynarodową arenę prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii w zakresie pakowania i logistyki. W ramach wystawy można było zapoznać się z najnowszą ofertą 800 wystawców i rekordową, w historii Salonu, propozycją firm z zagranicy.

Jako jedni z wystawców zaprezentowaliśmy pełny asortyment produkowanych przez nas maszyn pakujących.

Wśród prezentowanego parku maszynowego pojawiły się następujące typy maszyn:

półautomatyczne linie pakujące w folię termokurczliwą
automatyczne linie pakujące w folię termokurczliwą
tunele obkurczające
zautomatyzowane owijarki palet ze wstępnym rozciągiem do 300%
Warto wiedzieć…

Opakowania są nieodłącznym elementem życia człowieka i integralną częścią społeczeństwa. Bez odpowiedniego opakowania większość produktów nie może być przechowywana, transportowana i sprzedawana. Opakowania zajmują bardzo ważne miejsce w gospodarce każdego kraju. Rynek ten rozwija się niezwykle dynamicznie ze względu na udoskonalanie produkcji, rozwój nowoczesnych technologii oraz wciąż rosnące wymagania konsumentów. Rocznie w Polsce wytwarza się około 3,9 mln ton opakowań, a ich produkcja co roku zwiększa się o około 9 punktów procentowych . Sektor opakowań w Polsce wytwarza około 2% produktu krajowego brutto – analogicznie w krajach wysoko rozwiniętych wynosi on 2,5%. Systematycznie wzrasta zatem zużycie opakowań przypadających na jednego mieszkańca. O ile pod koniec lat 90- tych wskaźnik ten wynosił około 50kg/na osobę, o tyle w zeszłym roku osiągnął wielkość 130 kg/ na osobę .

Aktualnie, zgodnie z danymi Polskiej Izby Opakowań (PIO), największy sektor pod względem rodzaju wytwarzanych opakowań stanowią produkty z tworzyw sztucznych – około 38%, z papieru i tektury około 26%, z metalu 24%, ze szkła 10%. Od końca zeszłego stulecia wzrasta wielkość krajowego eksportu opakowań. Obecnie wynosi on ponad 1,2 mld euro . Najwięcej tych produktów eksportujemy z tworzyw sztucznych, metalu, drewna oraz papieru i tektury.

Pozytywne perspektywy na przyszłość, przy utrzymaniu się tempa rozwoju gospodarczego, wskazują na dobre lata dla sektora opakowań. Z analiz PIO wynika, że do 2010 roku wartość polskiego rynku opakowań wzrośnie do 5 – 7 mln zł.

Nieodzownie z rynkiem opakowań związana jest jego funkcja logistyczna, ułatwiająca wytwarzanie i dystrybucję materiałów. Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Branża ta z prawie 12% udziałem w PKB, zatrudnia 1,5 mln osób. Duże znaczenie dla jej rozwoju ma rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa oraz tendencja do przenoszenia produkcji do krajów Europy Wschodniej, w celu poszukiwania tańszej siły roboczej. Z drugiej strony napływające z Unii Europejskiej fundusze stwarzają możliwość poprawy stanu infrastruktury drogowej, bez której nie będzie możliwy rozwój tej gałęzi przemysłu.

Od jakiegoś czasu obserwujemy w Polsce wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie logistyczno – magazynowe, a analizy wskazują na ogromne perspektywy rozwoju tego sektora. W 2007 roku zasoby powierzchni magazynowych wyniosły blisko 4 mln m2. Jest to o 40% więcej niż rok wcześniej. Wyższy był również o 53% popyt w porównaniu z 2006 rokiem. O ile kilka lat temu nowoczesne powierzchnie magazynowe skoncentrowane były w okolicach stolicy, o tyle przewiduje się, że w kolejnych latach będą rozwijały się one także w mniejszych miastach m.in. w Lublinie i w Rzeszowie.

Pomyślne prognozy rozwoju rynku przekładają się bezpośrednio na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania logistyczne i opakowaniowe w Polsce. Obie te branże znalazły swe odzwierciedlenie w silnej reprezentacji podczas targów w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe


    Szybki kontakt

      Zapisz się na Newsletter