Linie rozlewnicze i zakręcarki

Układy konfekcjonowania, czyli inaczej linia produkcyjna w skład której wchodzą między innymi linie rozlewnicze zwane również nalewaczkami oraz zakręcarki są z reguły początkiem ciągu produkcyjnego. Automatyzacja tego procesu pozwala nam na uzyskanie wysokiej efektywności biorąc pod uwagę wydajność oraz finalnie pozytywny bilans ekonomiczny.
Automatyczne linie rozlewnicze pozwalają rozpocząć proces wypełniania opakowań(np. butelek szklanych, PET czy kanistrów) określonym płynem. Jego ilość jest ściśle określona w zależności od pojemności pojedynczego opakowania. Po skończeniu procesu nalewania produkty przemieszczają się w obszar pracy zakręcarki która zamyka je od góry poprzez ruch obrotowy nakrętki. Dzięki temu uzyskujemy zamknięte opakowanie bez ingerencji człowieka. Zakręcarki mogą być dostosowane do różnego rodzajów nakrętek. Tak przygotowane opakowanie jest gotowe do dalszych czynności na linii produkcyjnej, np takich jak etykietowanie oraz pakowanie. Szeroka oferta naszych urządzeń pozwala na zestawienie maszyn pakujących w ten sposób by tworzyły jeden ciąg technologiczny.

Linia Produkcyjna MULTILINE F-X
Linie rozlewnicza FILLER F-8 MINI
Zakręcarka triggerów Capper TG-2
Linia produkcyjna CREAMBLOCK
Zakręcarka do triggerów CAPPER TG-1
Linia produkcyjna MONOLINE F-X
Zakręcarka Capper CS-2
Zakręcarka Capper RL-1
Linia rozlewnicza Filler FILLER F-X2
Linia rozlewnicza Filler FILLER F-6
Linia rozlewnicza Filler FILLER F-4
Zakręcarka Capper CS-1
Linia rozlewnicza FILLER F-9