Realizacja projektu regionalnego 1.2 przez PPHU PABLO Paweł Paździerz

Cele projektu

PRZEDMIOT PROJEKTU obejmuje przeprowadzenie przez PAWEŁ PAŹDZIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „PABLO” eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczących innowacyjnej technologii pakowania. CELEM GŁÓWNYM jest opracowanie nowej technologii w postaci prototypu innowacyjnej na skalę globalną, modułowej, uniwersalnej linii technologicznej do konfekcjonowania czynników płynnych i pakowania butelek w opakowania foliowe i kartonowe.

Planowane efekty

-Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (CI 6)-2 304 188,27 PLN;
-Liczba wspartych laboratoriów badawczych-1;-Liczba realizowanych projektów B+R-1;
-Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)-1;
-Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)-1;
-Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28)-1;
-Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach-8, w tym 0 kobiet i 8 mężczyzn;
-Liczba wprowadzonych innowacji produktowych-1;
-Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych-1;
-Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej-1:
-Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej- 1.

Wartość projektu
4 021 068,13 PLN ogółem

Wkład Funduszy Europejskich
2 106 694,88 PLN – wkład UE

Zapytanie ofertowe


    Szybki kontakt