Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej automatycznej linii konfekcjonowania płynów pieniących. Linia będzie stanowić znacząco ulepszony produkt i technologię konfekcjonowania płynów, w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych, które osiągają wydajność do 3400 szt./h, nie posiadają systemów wizyjnej kontroli płynu, a także pomiaru momentu bezpośrednio na głowicy. Linia będzie wdrożona w działalności gospodarczej i przyczyni się do podniesienia konkurencyjności firmy.

Planowane efekty: Bezpośrednim rezultatem przedmiotowego projektu będzie zrobotyzowana, uniwersalna i wysokowydajna linia technologiczna do konfekcjonowania płynów pieniących się dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, charakteryzująca się innowacyjnością proponowanych rozwiązań. Produkt tj. automatyczna linia, w skład której wchodzić będzie: system depaletyzacji, maszyna nalewająca, zakręcarka do nakrętek, pompek i atomizerów powstały w wyniku projektu będzie się wyróżniać na tle ofert konkurencyjnych dzięki nowościom funkcjonalnym i technologicznym.

Wartość projektu: 8 595 565,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 818 760,25 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Zapytanie ofertowe


    Szybki kontakt

      Zapisz się na Newsletter