Wydarzenia

Wynik rozeznania rynku


W związaku z realizacją projektu pn. Wsparcie działalności badawczo – rozwojowej PABLO w zakresie opracowania innowacyjnej technologi pakowania, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i Rozwój w Sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, ogłaszamy wynik rozeznania rynku na zamówienie w zakresie wydatków: Wydatki Informacyjno – Promocyjne zgodnie z podaną specyfikacją.

Wynik konkursu – Wydatki Informacyjno – Promocyjne zgodnie z podaną specyfikacją


Formularz Kontaktowy

    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych