Wydarzenia

Realizacja projektu „Przygotowanie firmy PABLO do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.”


Fabryka Maszyn Pakujących PABLO sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie firmy PABLO do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.”

Cele projektu: Wdrożenie opracowanego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa Fabryka Maszyn Pakujących PABLO sp. z o.o.planowane efekty: sprzedaż produktów za granicą

Wartość Projektu: 411 080 PLN

Wkład EFRR: 311 100 PLN


Formularz Kontaktowy

    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych