Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Wydarzenia

Wdrożenie do produkcji wysokowydajnych maszyn pakujących.Wdrożenie do produkcji wysokowydajnych maszyn pakujących.

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i  onkurencyjności firmy „PABLO” poprzez wdrożenie do produkcji oraz sprzedaży wysokowydajnych maszyn pakujących będących wynikiem przeprowadzonych prac B+R.

Przedmiot projektu: wdrożenie do produkcji nowego produktu będącego wynikiem własnych badań przemysłowych i prac rozwojowych. W ramach projektu planowany jest zakup niezbędnej infrastruktury technologicznej, która umożliwi rozpoczęcie produkcji nowej, wysokowydajnej maszyny pakującej, a także rozbudowa obecnej infrastruktury budowlanej.

Efekty projektu: wprowadzenie do oferty firmy ulepszonych produktów, dalszy rozwój branży, zmniejszenie ilości zużywanych matariałów, niższe zużycie energii, dłuższa żywotność maszyn.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wartość projektu: 15 185 949,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 771 895,25 zł


Formularz Kontaktowy

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych